fbpx

Aan de slag met GALA en de doelgroep

Een gezonde levensstijl voor een gezonde generatie in 2040: dat is de reden dat GALA er is. Het Gezond en Actief Leven Akkoord. Aandacht voor een goede gezondheid en die bevorderen is natuurlijk niets nieuws. Feit blijft dat het lastig blijft om hier in de praktijk ook echt vorm en inhoud aan te geven. De focus ligt nog steeds erg op zorg. En veel minder op het voorkomen van zorg. Dat terwijl de druk op de gezondheidszorg enorm is en zeker niet kleiner gaat worden in de komende jaren. We vergrijzen, het aantal mensen met overgewicht en chronische ziekten neemt toe. Daarmee neemt ook de vraag naar zorg toe, net als de kosten. Om over de werkdruk door het tekort aan personeel nog maar te zwijgen. Een grotere push om in beweging te komen is er bijna niet. We zullen er echt samen voor moeten zorgen om de gezondheidszorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk te houden. Op naar een gezonde samenleving dus. 

GALA in het kort

De rijksoverheid heeft de focus op preventie en gezondheid neergelegd bij de Nederlandse gemeenten, de zorgverzekeraars en de brede zorg, van ziekenhuizen tot ouderenzorg. De afspraken zijn vastgelegd in het GALA akkoord en ook in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Belangrijkste doel: meer samenhang, meer samenwerking in de keten en de infrastructuur op alle niveaus sterker maken. Landelijk, regionaal en lokaal.

De doelgroep activeren

Je bent op dit moment op de website van Bureauvijftig een blog aan het lezen. Het zal je dus niet verbazen dat wij de bovenstaande ontwikkeling en de bijbehorende noodzakelijke transitie vooral ook bekijken vanuit onze doelgroep. Wij krijgen van veel wethouders en beleidsadviseurs terug dat er, ook al ligt er nu een lokaal plan van aanpak, veel uitdagingen zijn in het daadwerkelijk lokaal activeren van (oudere) burgers. Er is nu inzicht in het totale aanbod van activiteiten. De urgentie wordt gezien. Er ontstaat verbinding tussen beleidsdomeinen die er eerder niet (of nauwelijks) was. Toch lijkt het tempo op sommige urgente thema’s en onderwerpen te vertragen, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de druk op de Wmo.

Knellende budgetten

Dit laatste is natuurlijk ook een uitdaging. Met de stijging van het aantal ouderen neemt ook de druk op de beschikbare middelen toe; de Wmo in het bijzonder. Veel ouderen zijn gewend geraakt aan berichten met de strekking ‘U heeft recht op…’. Niemand heeft hen tot nu toe uitgelegd dat dingen veranderd zijn of moeten veranderen. Dit is op zich al een mooie uitdaging. Daarnaast is het een feit dat deze SPUK-regeling weinig ruimte geeft voor een creatieve aanpak, omdat het in veel gevallen gaat om geoormerkte middelen. 

De creativiteit moet dus uit een andere hoek komen. Anders kijken naar de oudere burger kan helpen om te komen tot nieuwe wegen om zaken in beweging te zetten. De druk op publieke middelen te verlagen. Misschien zelfs te komen tot nieuwe manieren van financiering. Juist vanuit de slimmere samenwerking in de brede keten rondom zorg, welzijn en preventie. 

Concrete tips vanuit Bureauvijftig

   

   • Beginnen bij de burger: hoe ziet de ‘reis van het ouder worden’ er eigenlijk uit? Op welke momenten moet je er als gemeente zijn, of op welke momenten kan de burger er ook voor de gemeente zijn? 

   • Participatie van de burger: betrek de burger dus ook bij het proces. Weet hij eigenlijk wat er in jouw agenda speelt? Welke thema’s zijn actueel? Waar is er echt behoefte aan?

   • Lokale campagnes met herkenbare thema’s: gun jezelf actieve communicatie met de burger. Dat betekent doorlopende, inhoudelijke campagnes om het belang uit te leggen. Om uit te leggen wat de burger zelf kan doen et cetera. Spreek daarbij de taal van de burger. Een mooi voorbeeld hierbij is Vief; gericht op het verlagen van de druk op de Wmo. Binnen 1,5 jaar tijd ruim 200.000 unieke bezoekers per maand. Vooral door de juiste tone-of-voice en aansprekende content.

   • Durf anders te kijken naar slimme samenwerking: de net genoemde reis gaat langs vele partijen. Privaat en publiek. Van startup tot corporate. Durf ook de breedte van deze partijen te betrekken bij de uitdagingen die voortkomen uit GALA. 

   • Kies voor de lange termijn: kleine successen realiseren is fijn, maar probeer ook echt te kiezen voor de lange termijn. Dit is geen sprint, maar een marathon. Rustig en gedegen opbouwen. 

  Meer weten?

  Wil je meer weten over hoe wij onze kennis van de doelgroep laagdrempelig kunnen inzetten om van de GALA aanpak een succes te maken? Neem gerust contact op met ons voor een vrijblijvende sessie waarin we de eerste inzichten met je delen.

  DEEL.

  vijftigplussers jouw kant op bewegen?

  Waarom Bureauvijftig?

  Leer je doelgroep kennen als geen ander

  Ruim 15 jaar marktleider in de 50-plusmarkt

  Full service: insights, strategie en campagnes

  Wij kijken anders naar ouder worden

  Toegang tot het Nationale 50Plus Panel en het Vriendenpanel van Bureauvijftig

  Scroll naar boven

  Benieuwd wat de nieuwe generatie ouderen typeert?

  Scroll naar boven