fbpx

3 tips voor werkgevers: zo ondersteun je mantelzorgers

Mantelzorgers hebben zo hun eigen uitdagingen. Zo wordt de huidige groep mantelzorgers ook wel de ‘Sandwichgeneratie’ genoemd. Ze zijn namelijk op de leeftijd dat ze enerzijds nog nauwe contacten met hun (volwassen of puber-) kinderen en ontfermen zich anderzijds ook over hun zorgbehoevende ouders. Ze zien zichzelf niet als mantelzorgers, maar zijn dit feitelijk wel. Ze combineren immers de zorg voor twee (soms drie) generaties. Dat betekent een behoorlijke last op de schouders van deze toch al druk bezette groep 50-plussers die voornamelijk bestaat uit vrouwen. 

Dat mantelzorgers een steeds belangrijkere rol spelen in de maatschappij schreven we al vaker. Ze beslissen mee over een groot deel van de producten en diensten voor degene voor wie ze zorg dragen. En waar mannen graag overleggen welke zaken aangeschaft moeten worden, nemen vrouwen beslissingen vaker zelfstandig. Dat zorg dragen voor een ander heeft vaak ook zijn weerslag op je werk. Toch is hier nog weinig aandacht voor. Hoe komt dat en wat kun je als werkgever doen? 

Tip 1: Betrek collega’s en praat over het onderwerp

Zorg ervoor dat het onderwerp regelmatig ter sprake komt binnen je organisatie. Hoe vaker er over gepraat wordt, hoe groter de kans dat mantelzorgers ook de hulp van hun werkgever inroepen. Ze vinden het namelijk lastig om erover te praten; ze willen anderen immers niet tot last zijn. Een mooie manier om het onderwerp op tafel te krijgen is een meet-up van Moeder aan de Lijn. Daarbij gaan werknemers met elkaar in gesprek over de impact van het zorgen voor een ander. De begeleiding van een meet-up wordt gedaan door mantelzorgveteraan Ton in ‘t Veen of door gezondheidsjournalist en auteur Tijn Elferink van ‘Fijn dat je er bent’.

Tip 2: Help mantelzorgers in het woud van regelingen.

Het regelen van zorg en ondersteuning vergt tijd en kan soms verwarrend zijn. We zien dat mantelzorgers verdwalen in het woud van wetten en regelingen en slecht weten wat er mogelijk is. Dit kost veel tijd en levert frustratie op. De last op de schouders van de werkende mantelzorger wordt nog zwaarder. Zorg daarom dat je werknemers weten bij welke loketten ze waarvoor moeten zijn, voordat de situatie verergert. Welke hulp en begeleiding is er? Ton in ‘t Veen geeft als ervaringsdeskundige tips en tricks over het woud aan regelingen. Ook Zorggenoot kan hierin ondersteunen, onder meer met een speciale advieslijn en handige video’s voor leidinggevenden om hun mantelzorgende medewerkers te ondersteunen. 

Tip 3: Stimuleer een open gesprek en toon begrip

Het is belangrijk om te begrijpen dat de meeste mantelzorgers niet op zoek zijn naar meer vrije tijd. Verlof is niet altijd de oplossing. Mantelzorgers willen naast hun mantelzorgtaken juist graag blijven werken, omdat dit als ‘eigen’ tijd voelt. Maar het geeft wel rust om te weten dat er verlofmogelijkheden beschikbaar zijn als het echt nodig is. De mantelzorgmakelaars van Zorggenoot geven graag advies. Ook bedrijfsartsen kunnen een cruciale rol spelen bij het omgaan met werk en mantelzorg. Ze hebben richtlijnen ontwikkeld om werkgevers te ondersteunen in de aanpak van deze uitdagingen. Zo bevat de STECR Werkwijzer Werk en Mantelzorg waardevolle informatie en tips om de situatie bespreekbaar te maken en om te gaan met (dreigend) verzuim.

En net zoals ‘de oudere’ niet bestaat, bestaat ook ‘de werkende 50-plusser die mantelzorgt’ niet. Laten we de onzichtbare last zichtbaar maken en actie ondernemen om deze werknemers te helpen. Samen kunnen we een betere balans creëren tussen werk en mantelzorg, en ervoor zorgen dat werkende mantelzorgers zich gesteund voelen in hun dubbele rol.

DEEL.

vijftigplussers jouw kant op bewegen?

Waarom Bureauvijftig?

Leer je doelgroep kennen als geen ander

Ruim 15 jaar marktleider in de 50-plusmarkt

Full service: insights, strategie en campagnes

Wij kijken anders naar ouder worden

Toegang tot het Nationale 50Plus Panel en het Vriendenpanel van Bureauvijftig

Scroll naar boven

Benieuwd wat de nieuwe generatie ouderen typeert?

Mantelzorgers hebben zo hun eigen uitdagingen. Zo wordt de huidige groep mantelzorgers ook wel de ‘Sandwichgeneratie’ genoemd. Ze zijn namelijk op de leeftijd dat ze enerzijds nog nauwe contacten met hun (volwassen of puber-) kinderen en ontfermen zich anderzijds ook over hun zorgbehoevende ouders. Ze zien zichzelf niet als mantelzorgers, maar zijn dit feitelijk wel. Ze combineren immers de zorg voor twee (soms drie) generaties. Dat betekent een behoorlijke last op de schouders van deze toch al druk bezette groep 50-plussers die voornamelijk bestaat uit vrouwen.
Scroll naar boven