fbpx

De impact van de coronacrisis: solidariteit

Angst om ziek te worden, onzekerheid over wanneer je een familielid in het verpleeghuis kunt opzoeken en een gevoel van eenzaamheid. De coronacrisis raakt onze hele samenleving, in het bijzonder ouderen.

We deden eerder al onderzoek naar vijftigplussers en hoe zij deze crisis ervaren. Deze week publiceerden onderzoekers van de Erasmus Universiteit in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, Kieskompas en de gemeente Rotterdam een onderzoek dat onze bevindingen bevestigt. In het onderzoek zijn verschillende groepen in Nederland, waaronder ouderen, met elkaar vergeleken. Daarnaast is specifiek gekeken naar de situatie in Rotterdam. 

Uit het onderzoek is gebleken dat vooral ouderen, mensen met een lager opleidingsniveau en mensen met een zwakkere gezondheid het coronavirus zien als gevaar voor zichzelf. Daarnaast geeft bijna 40% van de vijfenzestigplussers aan door de coronacrisis op dit moment ‘niet snel naar de huisarts te gaan’. Uit angst voor besmetting zouden ze eerstelijnsgezondheidszorg mijden.

Het gevoel van solidariteit dat opbloeit zien de onderzoekers ook terug in hun resultaten. Een gevoel van nabije solidariteit, dat zit ‘m in een kop soep brengen naar je oudere buurman of buurvrouw, een stoepkrijttekening voor een verzorgingshuis of het halen van boodschappen voor een kwetsbare naaste. 

Die nabije solidariteit staat soms op gespannen voet met afstandelijke solidariteit: je wilt er voor een naaste zijn, maar vergeet soms misschien de sociale afstandsregels. Dat blijkt niet altijd het geval: de onderzoekers zien een sterke toename in sociaal contact door (video)bellen en kaartjes sturen. Ouderen hebben over het algemeen meer vertrouwen in de overheid, het RIVM en informatiebronnen. Een opmerkelijke uitschieter is dat ouderen (veel) vertrouwen hebben in hun buren in vergelijking met mensen uit jongere leeftijdsgroepen. Een verschil van 20%. Van de ondervraagden die met pensioen zijn, geeft 27% aan nu extra hulp te verlenen aan anderen. Een derde van de ondervraagden die met pensioen is, geeft aan juist meer hulp te ontvangen.

Meer weten over het onderzoek dat wij eerder uitvoerden?

Je leest hier de belangrijkste resultaten. Overweeg je voor jouw organisatie een onderzoek om de wensen en behoeften van vijftigplussers te peilen? Neem gerust contact met ons op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

DEEL.

vijftigplussers jouw kant op bewegen?

Waarom Bureauvijftig?

Leer je doelgroep kennen als geen ander

Ruim 15 jaar marktleider in de 50-plusmarkt

Full service: insights, strategie en campagnes

Wij kijken anders naar ouder worden

Toegang tot het Nationale 50Plus Panel en het Vriendenpanel van Bureauvijftig

Scroll naar boven

Benieuwd wat de nieuwe generatie ouderen typeert?

Scroll naar boven