fbpx

PRIVACYBELEID.

Om te kunnen garanderen dat ons privacybeleid steeds voldoet aan de wettelijke bepalingen, behouden wij ons het recht voor, deze te allen tijde te wijzigen.

Bureauvijftig, gevestigd aan Florapark 7, 2012 HK Haarlem, tel. 085 – 303 53 84, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw gegevens kan je contact opnemen via: info@bureauvijftig.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bureauvijftig levert communicatiediensten. Teneinde deze communicatiediensten aan jou te kunnen leveren, met jou in contact te kunnen treden en om op jouw verzoek te kunnen reageren verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat dan onder meer, maar niet uitsluitend, om NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

We verwerken ook persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een functionerende website en het uitvoeren van onze activiteiten zoals het versturen van onze nieuwsbrief. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Als het gebruik van je gegevens op grond van de wet niet zonder jouw toestemming is toegestaan, vragen we altijd vooraf toestemming voor het gebruik van je gegevens.

Wanneer je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of diensten bij ons hebt afgenomen, houden we je incidenteel op de hoogte van onze dienstverlening. Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende digitale nieuwsbrief.

Voor het versturen van onze nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Bureauvijftig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je hebt het recht ons eerder te verzoeken je gegevens te verwijderen. Bureauvijftig draagt er zorg voor dat je verzoek uiterlijk binnen een maand in onze systemen is verwerkt.

Welke persoonsgegevens delen wij met derden?

We delen jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

Bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening. Voor het versturen van onze nieuwsbrieven delen we je voornaam, achternaam en e-mailadres met Mailchimp. Intern gebruiken wij Teamleader voor het plannen van projecten. Hier worden voornaam, achternaam en e-mailadres van klanten met wie we een (opdracht)overeenkomst hebben opgesteld, opgeslagen. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke bepaling bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.

Wat doen we met de gegevens die we automatisch verzamelen bij een bezoek aan de website (cookies)?

Bureauvijftig gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast helpen deze gegevens ons bij de optimalisatie van onze website en de waarborging van de veiligheid van onze IT-systemen. We gebruiken de tool Hotjar om onze service te optimaliseren.

Welke rechten heb je in verband met het gebruik van jouw gegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bureauvijftig.nl.

Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik. Ter bescherming van jouw persoonsgegevens gebruiken wij een SSL-certificaat. Hierdoor worden jouw persoonsgegevens versleuteld en dus beveiligd verzonden.

Heb je vragen naar aanleiding van ons privacybeleid? Neem contact met ons op.

Scroll naar boven

Benieuwd wat de nieuwe generatie ouderen typeert?

Scroll naar boven