fbpx

Workshop “Waarmee kan ik u van dienst zijn?”

“Waarmee kan ik u van dienst zijn?” is een onderzoek waarin de behoeften van de Nederlandse bevolking van 50 jaar en ouder centraal staat. Vergrijzing is een van de megatrends van deze eeuw en zal zich nog tientallen jaren voortzetten. Dit brengt vele uitdagingen met zich mee en zorgt voor een enorme druk op onze sociale voorzieningen en ons zorgsysteem.

Tegelijk zien we dat de bezuinigingen in de zorg er toe leiden dat de intramurale markt opdroogt. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, ook als zij hulp behoevend zijn. Hierdoor ontstaat er steeds meer vraag naar (zorg)diensten en producten die ouderen thuis kunnen ondersteunen. De oudere zorgklant is echter mondig, zelfbewust en zelfstandig. Daarnaast vormen zij een zeer heterogene groep waardoor een lang gehanteerde ‘one-size-fits-all’ benadering niet meer toereikend is.

Het feit dat we te maken krijgen met een steeds groter wordende, zeer diverse groep ouderen, waarbij soortgelijke zorgbehoeftes niet altijd leiden tot eenzelfde zorgvraag vormt een uitdaging voor zorg- en aanverwante organisaties. Want hoe bereiken we deze nieuwe zorgklant? Welke eisen stellen ouderen aan de zorg die ze straks grotendeels zelf moeten gaan betalen? Op basis van welke voorwaarden maken zij hun keuze? Waar zoeken zij naar informatie en wie vragen zij om advies over diensten aan huis?

Om antwoord te krijgen op deze belangrijke vragen heeft Bureauvijftig, i.s.m. Ruigrok Netpanel een groot landelijk onderzoek uitgevoerd onder meer dan 2000 Nederlandse 50-plussers. In een voor de Nederlandse ouderenpopulatie representatief onderzoek, waarbij 50 vragen werden gesteld, is dieper gekeken naar de wensen en behoeften van deze groep op het gebied van diensten aan huis. Het onderzoek levert verrassende en bruikbare inzichten op voor de dagelijkse praktijk.

De vijf deelnemende organisaties; Vitras CMD, ZuidZorg Extra, tanteLouise-Vivensis, Friese Wouden / pluZ en Beweging / Leef 3.0 schoven vandaag aan voor een workshop. Samen hebben we de inzichten uit het onderzoek omgezet in concrete adviezen. Hopelijk hebben we onze partners genoeg handvatten kunnen bieden om de uitdagingen van de vergrijzing en de veranderingen in zorg om te zetten in kansen.

DEEL.

vijftigplussers jouw kant op bewegen?

Waarom Bureauvijftig?

Leer je doelgroep kennen als geen ander

Ruim 15 jaar marktleider in de 50-plusmarkt

Full service: insights, strategie en campagnes

Wij kijken anders naar ouder worden

Toegang tot het Nationale 50Plus Panel en het Vriendenpanel van Bureauvijftig

Scroll naar boven

Benieuwd wat de nieuwe generatie ouderen typeert?

Scroll naar boven