fbpx

Vergrijzing: wachten op politiek of zelf aan de slag?

Een oproep aan de Tweede Kamer om het thema vergrijzing te agenderen als belangrijkste opdracht aan een nieuw te vormen kabinet. Dat stond afgelopen vrijdag 7 mei in een ingezonden brief van Henk Kamp (voorzitter van ActiZ, de brancheorganisatie van zorgorganisaties) in Trouw. Daar kan ik het natuurlijk alleen maar eens zijn.

Vergrijzing is een uitdaging waar we in onze samenleving allemaal mee te maken zullen krijgen. Dat gaat niet alleen om ouderen, maar zeker ook om jongeren. De hele verzorgingsstaat zoals wij die nu kennen, staat onder druk. Corona is in feite een voorproefje van de ontwikkelingen die op ons af gaan komen. De druk op de zorg zal toenemen, niet in de laatste plaats door de krapte op de arbeidsmarkt, maar zeker ook door de afname van het aantal mantelzorgers. De hoeveelheid 90-plussers zal verdrievoudigen en de het aantal mensen met dementie zal toenemen; een verdubbeling tot 2040. 

Vergrijzing vraagt anders kijken naar ouderen

De oproep voor ‘een integraal beleid met een langetermijnvisie op ouderenzorg’ die Henk Kamp namens ActiZ doet is meer dan logisch en ook noodzakelijk. Toch is de radicale focus op de behoefte van de oudere (en zijn omgeving) meer dan alleen iets dat van de politiek afhankelijk is. Dit kunnen we vanaf vandaag ook zelf doen! Niet afwachten totdat er in de Tweede Kamer of het nieuwe kabinet plannen worden gesmeed. Nee, we gaan als ondernemers, zorgorganisaties en projectontwikkelaars zelf initiatief nemen. 

“We zullen samen op een andere manier met innovatie moeten omgaan”

Vanuit Bureauvijftig (en ons aging ecosysteem met ook Grey Valley en Mediavijftig) kennen en bereiken we de doelgroep. We kennen de verschillende generaties doordat we week in, week uit onderzoek doen in ons eigen Nationale 50Plus Panel. Het vraagt alleen anders kijken én anders doen. We zullen samen op een andere manier met innovatie moeten omgaan. Nieuwe woonvormen ontwikkelen en werken in de zorg aantrekkelijker maken. Partijen over de volle breedte van de maatschappij zullen open moeten staan voor samenwerken; van heel commercieel tot heel maatschappelijk, van grote corporates tot net gelanceerde start-ups. Niet alles voor onszelf houden, maar samen zoeken naar nieuwe modellen en oplossingen om de uitdaging die vergrijzing heet het hoofd te bieden. Het vraagt ons (toekomstige) ouderen te betrekken bij hun wensen ten aanzien van wonen, het ontvangen van zorg of het inrichten van hun leven. 

Doe jij mee?

Dit gaat ervoor zorgen dat we in Nederland in 2040 de beste plek ter wereld zijn om oud te worden. Een plek waar solidariteit tussen generaties heel logisch is, waar de (ouderen)zorg een fijne en eervolle plek is om te werken. Nederland een land is waarin we de oudere als individu centraal zetten, luisteren naar behoeften en wensen en vindingrijk zijn in het ontwikkelen van producten, diensten en (woon)concepten. Gelukkig ontstaan er meer en meer mooie initiatieven (niet in de laatste plaats ook vanuit de leden van ActiZ) zoals investeringsfondsen om innovatie te stimuleren en bewustwordingscampagnes.
Toch is er nog veel meer nodig. Zeker, ik sluit me aan bij de hartekreet van Henk Kamp, de politiek moet dit faciliteren en mogelijk maken, maar wij zullen het moeten gaan doen. Samen.

Wij zijn alvast begonnen, wie doet er mee?
Bel of mail mij vooral voor een (virtuele) kop koffie!

DEEL.

vijftigplussers jouw kant op bewegen?

Waarom Bureauvijftig?

Leer je doelgroep kennen als geen ander

Ruim 15 jaar marktleider in de 50-plusmarkt

Full service: insights, strategie en campagnes

Wij kijken anders naar ouder worden

Toegang tot het Nationale 50Plus Panel en het Vriendenpanel van Bureauvijftig

Scroll naar boven

Benieuwd wat de nieuwe generatie ouderen typeert?

Scroll naar boven